Neuroróżnorodność – co to takiego?

Neuroróżnorodność – co to takiego?

Neuroróżnorodność opisuje ideę, w której ludzie doświadczają otaczającego ich świata i wchodzą z nim w interakcję na wiele różnych sposobów. Nie ma jednego „właściwego” sposobu myślenia, uczenia się i zachowania, a różnice nie są postrzegane jako deficyty.

Neuroróżnorodność
zmiany o 180 stopni raz gniew raz miłość

Słowo neuroróżnorodność odnosi się do różnorodności wszystkich ludzi, ale jest często używane w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także innych schorzeń neurologicznych lub rozwojowych, takich jak ADHD lub trudności w uczeniu się. T

ermin neuroróżnorodności pojawił się w latach 90. XX wieku, mając na celu zwiększenie akceptacji i włączenia wszystkich ludzi przy jednoczesnym uwzględnianiu różnic neurologicznych. Dzięki platformom internetowym coraz więcej osób z autyzmem było w stanie połączyć się i utworzyć ruch samoobrony. W tym samym czasie Judy Singer, australijska socjolog, ukuła termin neuroróżnorodność, aby promować równość i integrację „mniejszości neurologicznych”.

Chociaż jest to przede wszystkim ruch na rzecz sprawiedliwości społecznej, badania i edukacja w zakresie neuroróżnorodności mają coraz większe znaczenie w postrzeganiu przez lekarzy pewnych niepełnosprawności i schorzeń neurologicznych i radzeniu sobie z nimi.

nie oceniaj, poznaj

Słowa mają znaczenie w neuroróżnorodności.

Zwolennicy neuroróżnorodności zachęcają do różnorodnego, nieoceniającego języka. Podczas gdy wiele organizacji wspierających osoby niepełnosprawne preferuje język w pierwszej kolejności („osoba z autyzmem”, „osoba z zespołem Downa”), niektóre badania wykazały, że większość społeczności autystycznych preferuje język prosty, spokojny, nie traktujący z góry . Dlatego zamiast robić założenia, najlepiej zapytać bezpośrednio o preferowany sposób komunikacji danej osoby oraz to w jaki chce się do niej zwracać. Wiedza o neuroróżnorodności i pełen szacunku język są również ważne dla lekarzy klinicznych, dzięki czemu mogą zająć się zdrowiem psychicznym i fizycznym osób z różnicami neurorozwojowymi.

Neuroróżnorodność i zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu wiążą się z różnicami w komunikacji, uczeniu się i zachowaniu, chociaż może wyglądać inaczej w zależności od osoby. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć wiele mocnych stron, zdolności, potrzeb i wyzwań. Na przykład niektóre osoby z autyzmem są w stanie komunikować się werbalnie, mają normalne lub ponadprzeciętne IQ i żyją niezależnie. Inni mogą nie być w stanie komunikować swoich potrzeb lub uczuć, mogą zmagać się z upośledzającymi i szkodliwymi zachowaniami, które wpływają na ich bezpieczeństwo i samopoczucie oraz mogą być zależni od wsparcia we wszystkich dziedzinach życia.

Ponadto dla niektórych osób z autyzmem różnice mogą nie powodować cierpienia samej osoby. Zamiast tego cierpienie może wynikać z barier nałożonych przez normy społeczne, domowników, powodując wykluczenie społeczne i niesprawiedliwość.

nie zamykaj , otwórz

Ocena medyczna i leczenie są ważne dla osób z zaburzeniami mózgu. Na przykład postawienie formalnej diagnozy może w razie potrzeby umożliwić dostęp do usług społecznych i medycznych. Wyjaśnienie diagnostyczne może pomóc jednostce lub jej rodzinie lepiej zrozumieć różnice między nimi i umożliwić nawiązywanie kontaktów ze społecznością.

Ponadto stany neurorozwojowe mogą być również związane z innymi problemami zdrowotnymi, które wymagają dodatkowego monitorowania lub leczenia. Ważne jest, aby osoby, które potrzebują i pragną wsparcia behawioralnego lub interwencji promujących umiejętności komunikacyjne, społeczne, akademickie i codzienne, miały dostęp do tych usług w celu maksymalizacji jakości życia i potencjału rozwojowego. Jednak podejście lekarzy i ludzi nie może być uniwersalne, ponieważ wszystkie te osoby będą miały różne cele, pragnienia i potrzeby.

daj szansę

Promowanie neuroróżnorodności w miejscu pracy.

Piętno, brak świadomości i brak odpowiedniej infrastruktury (takiej jak konfiguracja biura lub struktury kadrowe) mogą powodować wykluczenie osób z różnicami neurorozwojowymi. Zrozumienie i przyjęcie neuroróżnorodności w społecznościach, szkołach, placówkach opieki zdrowotnej i miejscach pracy może poprawić integrację wszystkich ludzi. Dla nas wszystkich ważne jest, aby wspierać środowisko sprzyjające neuroróżnorodności oraz rozpoznawać i podkreślać indywidualne mocne strony i talenty każdej osoby, jednocześnie zapewniając wsparcie dla ich różnic i potrzeb. Oraz co ważne, nie piętnować takich osób, próbować zrozumieć, to wystarczy, bo będzie to więcej niż 99% pozostałych ludzi którzy napotkają się z taką sytuacją.


W jaki sposób pracodawcy mogą uczynić swoje miejsca pracy bardziej przyjaznymi?

Wrażliwość na dźwięk: tworzenie cichej przestrzeni do przerw w pracy i samej pracy oczywiście też, lub oferowanie słuchawek z redukcją hałasu.

Dotykowy: Zezwalanie na modyfikacje zwykłego ubioru roboczego, osoby z zaburzeniami mają bardzo wrażliwy dotyk na różnego rodzaju materiały.

Ruchy: umożliwianie korzystania z gadżetów rozładowujących stres i napięcie. Umożliwianie dodatkowych przerwy w pracy na krótką aktywność np spacer korytarzem. Zapewnienie elastycznego siedzenia.

nie krzycz, mów normalnie

Unikanie sarkazmu, eufemizmów i sugerowanych wiadomości.

Podawanie zwięźle ustnie i pisemnie instrukcji dotyczących obowiązków i zadań. Podzielenie zadań na małe kroki.

Informowanie ludzi o miejscu pracy/etykiecie społecznej i nie zakładanie, że ktoś celowo łamie zasady lub jest niegrzeczny.

Na tyle ile to możliwe, podawanie wcześniej o zmianach planów i podawać powody zmiany.

Nie robienie odgórnych założeń ,pytanie o indywidualne preferencje, potrzeby i cele danej osoby. Do tego wszystkiego wystarczy być miłym, cierpliwym i po prostu otwartym.

Podsumowanie:

Ludzie z zaburzeniami neurologicznymi jak np autyzm lub ADHD, to nie są gorsi ludzie. Osoby takie są po prostu trochę inne, często dużo bardziej wrażliwsze niż my, więc co za tym idzie, dużo łatwiej można ich zranić. Jeśli będziemy postępować w stosunku do takich osób w sposób właściwy, odwdzięczą się nam z największą dobrocią i szczerością jaką mogą dać. To powinno nam w zupełności wystarczyć, prawda?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.